highlight chords
				                                       
Look what you"re doing, I"m feeling blue and lonely, 
                  
Would it be too much to ask of you, 
             
What you"re doing to me? 
 

                       
You got me running and there"s no fun in it, 
                    
Why should it be so much to ask of you, 
             
What you"re doing to me? 


                
I"ve been waiting here for you, 
                
Wond"ring what you"re gonna do, 
                  
Should you need a love that"s true, 
     
It"s me. 
 

                          
Please stop your lying, you"ve got me crying, girl, 
                    
Why should it be so much to ask of you, 
             
What you"re doing to me? 
 

             
What you"re doing to me. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

What you "re doing - The Beatles

				                                       
Look what you"re doing, I"m feeling blue and lonely, 
                  
Would it be too much to ask of you, 
             
What you"re doing to me? 
 

                       
You got me running and there"s no fun in it, 
                    
Why should it be so much to ask of you, 
             
What you"re doing to me? 


                
I"ve been waiting here for you, 
                
Wond"ring what you"re gonna do, 
                  
Should you need a love that"s true, 
     
It"s me. 
 

                          
Please stop your lying, you"ve got me crying, girl, 
                    
Why should it be so much to ask of you, 
             
What you"re doing to me? 
 

             
What you"re doing to me. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com