highlight chords
				             

 [Bb]                 [F7]        
Wh en I get older, losing my hair,many years from now. 
 [F7]                   
Wi ll you still be sending me a valentine? 
             [Bb]     
Birthday greetings, bottl e of wine. 
 [Bb]                  
I f I"d been out till quarter to three 
 [Bb7]      [Eb]    
W ould you lock t he door? 
        [F#7]   [Bb]       [G7]   
Will you still n eed me, w ill you still f eed me, 
 [C7]   [F7]   [Bb] 
W hen I"m sixty-f our? 
 

                
(Instrumental Tacet:Gm Eb F Gm) 
 

 [Gm]     [D]  [Gm] [D]  [D7] 
Yo u"ll be old er to o_ ____ _ 
 [Gm]         [Cm] 
An d if you say the wo rd, 
  [Eb]  [F]   [F9]  [Bb] 
I c ould stay wi th yo u. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

When i"m sixty four - The Beatles

				             

 [Bb]                 [F7]        
Wh en I get older, losing my hair,many years from now. 
 [F7]                   
Wi ll you still be sending me a valentine? 
             [Bb]     
Birthday greetings, bottl e of wine. 
 [Bb]                  
I f I"d been out till quarter to three 
 [Bb7]      [Eb]    
W ould you lock t he door? 
        [F#7]   [Bb]       [G7]   
Will you still n eed me, w ill you still f eed me, 
 [C7]   [F7]   [Bb] 
W hen I"m sixty-f our? 
 

                
(Instrumental Tacet:Gm Eb F Gm) 
 

 [Gm]     [D]  [Gm] [D]  [D7] 
Yo u"ll be old er to o_ ____ _ 
 [Gm]         [Cm] 
An d if you say the wo rd, 
  [Eb]  [F]   [F9]  [Bb] 
I c ould stay wi th yo u. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com