highlight chords
				                
#Capo 2 
 
# 
         
#Intro: G Am C G 
 
# 
[G]          [Am]   [D]   
I"m dreaming of a wh ite Chr istmas 
 

[Am]       [D]       [G]  
Just like the on es I used to k now 


           [Em]      [C]    [Am]  
Where the tree tops gl isten and chi ldren li sten 
 

  [G]   [Am]         [D] 
To h ear sl eigh bells in the sn ow 
 

[G]          [Am]   [D]   
I"m dreaming of a wh ite Chr istmas 
 

[Am]       [D]       [G]  
With every Chris tmas card I wr ite 
 

[G]         [Em]     [C]   [Am] 
May your days be m erry and bri ght 
 

     [G]      [D]      [G]  
And may a ll your Chris tmases be wh ite 
 

 

                   
Dạo: G Am D Am D G Em C [Am] [G] [Am] D 
 

 

[G]         [Am]   [D]    
I"m dreaming of a w hite Ch ristmas 
 

[Am]       [D]       [G]  
Just like the o nes I used to k now 
 

[G]          [Em]     [C]   [Am] 
So may your days be m erry and br ight 
 

[G]           [D]      [G]  
And may all your Chris tmases be wh ite 
 

[G]         [Em]      [C]  [Am] 
May your days be m erry and brigh t 
 

 [G]          [D]      [G]  
A nd may all your Chri stmases be w hite 
 

 

        
Outro : G Am C G 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

White Christmas

				                
#Capo 2 
 
# 
         
#Intro: G Am C G 
 
# 
[G]          [Am]   [D]   
I"m dreaming of a wh ite Chr istmas 
 

[Am]       [D]       [G]  
Just like the on es I used to k now 


           [Em]      [C]    [Am]  
Where the tree tops gl isten and chi ldren li sten 
 

  [G]   [Am]         [D] 
To h ear sl eigh bells in the sn ow 
 

[G]          [Am]   [D]   
I"m dreaming of a wh ite Chr istmas 
 

[Am]       [D]       [G]  
With every Chris tmas card I wr ite 
 

[G]         [Em]     [C]   [Am] 
May your days be m erry and bri ght 
 

     [G]      [D]      [G]  
And may a ll your Chris tmases be wh ite 
 

 

                   
Dạo: G Am D Am D G Em C [Am] [G] [Am] D 
 

 

[G]         [Am]   [D]    
I"m dreaming of a w hite Ch ristmas 
 

[Am]       [D]       [G]  
Just like the o nes I used to k now 
 

[G]          [Em]     [C]   [Am] 
So may your days be m erry and br ight 
 

[G]           [D]      [G]  
And may all your Chris tmases be wh ite 
 

[G]         [Em]      [C]  [Am] 
May your days be m erry and brigh t 
 

 [G]          [D]      [G]  
A nd may all your Chri stmases be w hite 
 

 

        
Outro : G Am C G 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com