highlight chords
				             [E] [A] [E] [A] 
-- -- --- --- -- 
 

  [E] [A] [E]   [B]           
Why - - do you always do this to me 
  [E] [A] [E]     [B]             
Why - - couldn"t you just see you threw me 
  [E] [A] [E]         [B]     [E]             
How - - come you act like this like you just don"t care at all 
  [A] [Ab] [A]      A/ [Ab]  [B]                   
Do - - you expect - me to believe I was the the only one to fall 
 

 [A]     [A] [Ab]          
I can feel, I - can feel you near me 
  [F#m7]  [B]        
Even though you"re far away 
 [A]     [A] [Ab]    [F#m7]     
I can feel, I - can feel you baby why 
 

  E5      [E] [D#]        
It"s not supposed - to feel this way 
    [C#m] B5  [A]    B5         
I need you I need you more and more each day 
  E5       [E] [D#]       
It"s not supposed to - hurt this way 
   [C#m] B5   F#5 B5         
I need you I need you I need you tell me 
 

  [C#m]    [F#m7]           
Are you and me still together? Tell me 
  [C#m]     [F#m7]           
You think we can last forever? Tell me... 
 [A/B]    
-- --  Why? 
 

 [E] [A] [E] [A] 
-- -- -- -- -- 
 

                  
Hey listen to what we"re not saying 
                          
Let"s play a different game than what we"re playing 
                     
Try to look at me and really see my heart 
                             
Do  you expect me to believe I"m gonna let us fall apart 
 

                  
I can feel, I can feel you near me 
             
Even when you"re far away 
                  
I can feel, I can feel you baby why 
 

                  
It"s not supposed to feel this way 
                       
I need you I need you more and more each day 
                  
It"s not supposed to hurt this way 
                     
I need you I need you I need you tell me 
 

                    
Are you and me still together? Tell me 
                     
You think we can last forever? Tell me... 
          
----------  Why? 
 

  [A]      [B] [D#]                   
So go and think - about whatever you need to think about 
     [E]        [E] [D]              
Go on and dream about what - ever you need to dream about 
        [A/C#]  [Am] [C]  [B]               
And come back to me when - you notice how you feel, you feel 
 

 [A]     [A] [Ab]          
I can feel, I - can feel you near me 
   [F#m7]  [B]        
Even though you"re far away 
 [A]     [A] [Ab]    [F#m7]     
I can feel, I - can feel you baby why 
 

   E5     [E] [D#]        
It"s not supposed - to feel this way 
   [C#m] B5   [A]  B5           
I need you I need you more and more each day 
  E5      [E] [D#]        
It"s not supposed - to hurt this way 
   [C#m] B5   [C#m] B5  [C#m]     
I need you I need you I need you tell me 
 

  F#5      [F#] [F]         
It"s not supposed - to feel this way 
   [Ebm] C#5    C#5          
I need you I need you more and more each day 
   F#5     [F#] [F]        
It"s not supposed - to hurt this way 
    [Ebm]  C#5 B5  C#5        
I need you I need you I need you tell me 
 

  [Ebm]   [Abm]             
Are you and me still together? Tell me 
  [Ebm]   [Abm]             
You think we can last forever? Tell me... 
  B5 C#5       
--- --- -----    Why? 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Why - Avril Lavigne

				             [E] [A] [E] [A] 
-- -- --- --- -- 
 

  [E] [A] [E]   [B]           
Why - - do you always do this to me 
  [E] [A] [E]     [B]             
Why - - couldn"t you just see you threw me 
  [E] [A] [E]         [B]     [E]             
How - - come you act like this like you just don"t care at all 
  [A] [Ab] [A]      A/ [Ab]  [B]                   
Do - - you expect - me to believe I was the the only one to fall 
 

 [A]     [A] [Ab]          
I can feel, I - can feel you near me 
  [F#m7]  [B]        
Even though you"re far away 
 [A]     [A] [Ab]    [F#m7]     
I can feel, I - can feel you baby why 
 

  E5      [E] [D#]        
It"s not supposed - to feel this way 
    [C#m] B5  [A]    B5         
I need you I need you more and more each day 
  E5       [E] [D#]       
It"s not supposed to - hurt this way 
   [C#m] B5   F#5 B5         
I need you I need you I need you tell me 
 

  [C#m]    [F#m7]           
Are you and me still together? Tell me 
  [C#m]     [F#m7]           
You think we can last forever? Tell me... 
 [A/B]    
-- --  Why? 
 

 [E] [A] [E] [A] 
-- -- -- -- -- 
 

                  
Hey listen to what we"re not saying 
                          
Let"s play a different game than what we"re playing 
                     
Try to look at me and really see my heart 
                             
Do  you expect me to believe I"m gonna let us fall apart 
 

                  
I can feel, I can feel you near me 
             
Even when you"re far away 
                  
I can feel, I can feel you baby why 
 

                  
It"s not supposed to feel this way 
                       
I need you I need you more and more each day 
                  
It"s not supposed to hurt this way 
                     
I need you I need you I need you tell me 
 

                    
Are you and me still together? Tell me 
                     
You think we can last forever? Tell me... 
          
----------  Why? 
 

  [A]      [B] [D#]                   
So go and think - about whatever you need to think about 
     [E]        [E] [D]              
Go on and dream about what - ever you need to dream about 
        [A/C#]  [Am] [C]  [B]               
And come back to me when - you notice how you feel, you feel 
 

 [A]     [A] [Ab]          
I can feel, I - can feel you near me 
   [F#m7]  [B]        
Even though you"re far away 
 [A]     [A] [Ab]    [F#m7]     
I can feel, I - can feel you baby why 
 

   E5     [E] [D#]        
It"s not supposed - to feel this way 
   [C#m] B5   [A]  B5           
I need you I need you more and more each day 
  E5      [E] [D#]        
It"s not supposed - to hurt this way 
   [C#m] B5   [C#m] B5  [C#m]     
I need you I need you I need you tell me 
 

  F#5      [F#] [F]         
It"s not supposed - to feel this way 
   [Ebm] C#5    C#5          
I need you I need you more and more each day 
   F#5     [F#] [F]        
It"s not supposed - to hurt this way 
    [Ebm]  C#5 B5  C#5        
I need you I need you I need you tell me 
 

  [Ebm]   [Abm]             
Are you and me still together? Tell me 
  [Ebm]   [Abm]             
You think we can last forever? Tell me... 
  B5 C#5       
--- --- -----    Why? 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com