highlight chords
Vòng hợp âm: [Bb] [C] [Dm] [F]

Tiếng sóng [Bb] xô bên tai rì rào
[C] Tia nắng ấm chiếu sáng biển rộng
[Dm] Em bên tôi thì thầm
[F] (Bei, I love you).

[Bb] Nơi đây sao yên bình 
[C] Hát vang lên giữa đất và trời
[Dm] Tim tôi như dâng trào
[F] Hãy cất tiếng hát theo điệu nhạc.

[Bb] Cùng nhau chạy theo những giai điệu 
[C] Cùng nhau chạy theo những tháng ngày
[Dm] Cùng nhau chạy theo những tiếng gọi
[F] Đừng để niềm vui chạy đi mất.

[Bb] Cùng nhau chạy theo những giai điệu 
[C] Cùng nhau chạy theo những tháng ngày
[Dm] Cùng nhau chạy theo những tiếng gọi
[F] Buồn phiền làm chi
Fly with me.

[Bb] Fly fly fly with [C] me
[Dm] Fly fly fly with [F] me

Có những [Bb] khi đôi chân mệt nhoài
[C] Lang thang đi trên con đường dài 
[Dm] Mỗi khi muốn dừng lại
[F] Hãy nhớ đến lúc mới bắt đầu.

[Bb] Nơi đây sao yên bình 
[C] Hát vang lên giữa đất và trời
[Dm Tim tôi như dâng trào
[F] Hãy cất tiếng hát theo điệu nhạc.

[Bb] Cùng nhau chạy theo những giai điệu 
[C] Cùng nhau chạy theo những tháng ngày
[Dm] Cùng nhau chạy theo những tiếng gọi
[F] Đừng để niềm vui chạy đi mất. 

[Bb] Cùng nhau chạy theo những giai điệu 
[C] Cùng nhau chạy theo những tháng ngày
[Dm] Cùng nhau chạy theo những tiếng gọi
[F] Buồn phiền làm chi?
Fly with me.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Wild life

Bá Hưng
Vòng hợp âm: [Bb] [C] [Dm] [F]

Tiếng sóng [Bb] xô bên tai rì rào
[C] Tia nắng ấm chiếu sáng biển rộng
[Dm] Em bên tôi thì thầm
[F] (Bei, I love you).

[Bb] Nơi đây sao yên bình 
[C] Hát vang lên giữa đất và trời
[Dm] Tim tôi như dâng trào
[F] Hãy cất tiếng hát theo điệu nhạc.

[Bb] Cùng nhau chạy theo những giai điệu 
[C] Cùng nhau chạy theo những tháng ngày
[Dm] Cùng nhau chạy theo những tiếng gọi
[F] Đừng để niềm vui chạy đi mất.

[Bb] Cùng nhau chạy theo những giai điệu 
[C] Cùng nhau chạy theo những tháng ngày
[Dm] Cùng nhau chạy theo những tiếng gọi
[F] Buồn phiền làm chi
Fly with me.

[Bb] Fly fly fly with [C] me
[Dm] Fly fly fly with [F] me

Có những [Bb] khi đôi chân mệt nhoài
[C] Lang thang đi trên con đường dài 
[Dm] Mỗi khi muốn dừng lại
[F] Hãy nhớ đến lúc mới bắt đầu.

[Bb] Nơi đây sao yên bình 
[C] Hát vang lên giữa đất và trời
[Dm Tim tôi như dâng trào
[F] Hãy cất tiếng hát theo điệu nhạc.

[Bb] Cùng nhau chạy theo những giai điệu 
[C] Cùng nhau chạy theo những tháng ngày
[Dm] Cùng nhau chạy theo những tiếng gọi
[F] Đừng để niềm vui chạy đi mất. 

[Bb] Cùng nhau chạy theo những giai điệu 
[C] Cùng nhau chạy theo những tháng ngày
[Dm] Cùng nhau chạy theo những tiếng gọi
[F] Buồn phiền làm chi?
Fly with me.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn