highlight chords
1. [Em] Rúguǒ wǒ [G] men zhù [Am] dìng huì xiāng [Bm][Em] Bùzàihū [G] děng duō [A] shǎo gè shì [B7] jì
Zhǐ [Em] yào wǒ hé [G] nǐ néng [A] gòu jǐn xiāng [Em] yī
Zài duō [C] de fēngyǔ [Bm] yě yuàn [Em] yì

2. [Em] Rúguǒ wǒ [G] men zhù [Am] dìng yào fēn [Bm][Em] Hái yǒu shé [G] me guò [A] qù hǎo cāi [B7] yí
Zài [Am] jiāng wǒ bào [G] jǐn ràng [A] wǒ néng láo [Em] jì
Liú míng [C] tiān màn man [Bm] qù huí [Em] yì

Chorus: Qiú shí [C] jiān wèi wǒ [D] men zàn [G] tíng
Ràng zhēn [C] qíng hái kě [D] yǐ jì [B7] xù
Wǒ [Em] ài de shì [Bm] nǐ Wǒ [C] ài de shì [G] nǐ
Yǒng [C] yuǎn děng zhe [D] nǐ cháng [G] huán nǐ de téng [Bm] xī
Wǒ [Em] ài de shì [Bm] nǐ Wǒ [Am] ài de shì [Em] nǐ
Cǐshēng [C] nán shě [D] qíng nán [Am] liǎo [Bm] nán [D] wàng [Em]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Wo Ai De Shi Ni (Tình Lỡ Cách Xa - 我爱的是你)

Nhạc Hoa
1. [Em] Rúguǒ wǒ [G] men zhù [Am] dìng huì xiāng [Bm][Em] Bùzàihū [G] děng duō [A] shǎo gè shì [B7] jì
Zhǐ [Em] yào wǒ hé [G] nǐ néng [A] gòu jǐn xiāng [Em] yī
Zài duō [C] de fēngyǔ [Bm] yě yuàn [Em] yì

2. [Em] Rúguǒ wǒ [G] men zhù [Am] dìng yào fēn [Bm][Em] Hái yǒu shé [G] me guò [A] qù hǎo cāi [B7] yí
Zài [Am] jiāng wǒ bào [G] jǐn ràng [A] wǒ néng láo [Em] jì
Liú míng [C] tiān màn man [Bm] qù huí [Em] yì

Chorus: Qiú shí [C] jiān wèi wǒ [D] men zàn [G] tíng
Ràng zhēn [C] qíng hái kě [D] yǐ jì [B7] xù
Wǒ [Em] ài de shì [Bm] nǐ Wǒ [C] ài de shì [G] nǐ
Yǒng [C] yuǎn děng zhe [D] nǐ cháng [G] huán nǐ de téng [Bm] xī
Wǒ [Em] ài de shì [Bm] nǐ Wǒ [Am] ài de shì [Em] nǐ
Cǐshēng [C] nán shě [D] qíng nán [Am] liǎo [Bm] nán [D] wàng [Em]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn