highlight chords
[D]      [A]
Wǒ de bǎobèi bǎobèi gěi nǐ yīdiǎn tián tián
[G]      [A]
Ràng nǐ jīnyè dōu hǎo mián
[D]       [A]
Wǒ de xiǎoguǐ xiǎoguǐ dòu dòu nǐ de méiyǎn
[G]      [A]
Ràng nǐ xǐhuan zhè shìjiè

[D]     [Bm]
Huālā lā lā lā lā wǒ de bǎobèi
[A]   [G]  [A] [G]
Zheng ge shíhou yǒu gèrén péi
[F#m]   [A] [Bm]
Āi ya ya ya ya ya wǒ de bǎobèi
[G]   [A]  [D]  [D] G
Rang ni zhīdào nǐ zuìměi

[D]      [A]
Wǒ de bǎobèi bǎobèi gěi nǐ yīdiǎn tián tián
[G]      [A]
Ràng nǐ jīnyè hěn hǎo mián
[D]       [A]
Wǒ de xiǎoguǐ xiǎoguǐ nie nie nǐ de xiǎo liǎn
[G]      [A]
Ràng nǐ xǐhuan zhěnggè míngtiān

[D]     [Bm]
Huālā lā lā lā lā wǒ de bǎobèi
[A]   [G]  [A] [G]
Zheng ge shíhou yǒu gèrén péi
[F#m]   [A] [Bm]
Āi ya ya ya ya ya wǒ de bǎobèi
[G]   [A]  [D]  [D] G
Rang ni zhīdào nǐ zuìměi

[D]  [A]  [E]   [Em]
Huālā lā lā lā lā wǒ de bǎobèi
[A]        [Em] [G]
Gūdān shí yǒurén bǎ nǐ xiǎngniàn
[D]  [A]  [E]   [G]
Āi ya ya ya ya ya wǒ de bǎobèi
[G]   [A]  [D]
Yào nǐ zhīdào nǐ zuìměi

[D] [A] [G] A
[D] [A] Bm G

[D]     [Bm]
Huālā lā lā lā lā wǒ de bǎobèi
[A]   [G]  [A] [G]
Zheng ge shíhou yǒu gèrén péi
[D]  [A]  [Bm]   [D]
Āi ya ya ya ya ya wǒ de bǎobèi
[G]   [A]  [D]
Yào nǐ zhīdào nǐ zuìměi
[G]   [A]  [D]
Yào nǐ zhīdào nǐ zuìměi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

我的寶貝-Wode Bao Bei-Bảo Bối

Zhang Xuan
[D]      [A]
Wǒ de bǎobèi bǎobèi gěi nǐ yīdiǎn tián tián
[G]      [A]
Ràng nǐ jīnyè dōu hǎo mián
[D]       [A]
Wǒ de xiǎoguǐ xiǎoguǐ dòu dòu nǐ de méiyǎn
[G]      [A]
Ràng nǐ xǐhuan zhè shìjiè

[D]     [Bm]
Huālā lā lā lā lā wǒ de bǎobèi
[A]   [G]  [A] [G]
Zheng ge shíhou yǒu gèrén péi
[F#m]   [A] [Bm]
Āi ya ya ya ya ya wǒ de bǎobèi
[G]   [A]  [D]  [D] G
Rang ni zhīdào nǐ zuìměi

[D]      [A]
Wǒ de bǎobèi bǎobèi gěi nǐ yīdiǎn tián tián
[G]      [A]
Ràng nǐ jīnyè hěn hǎo mián
[D]       [A]
Wǒ de xiǎoguǐ xiǎoguǐ nie nie nǐ de xiǎo liǎn
[G]      [A]
Ràng nǐ xǐhuan zhěnggè míngtiān

[D]     [Bm]
Huālā lā lā lā lā wǒ de bǎobèi
[A]   [G]  [A] [G]
Zheng ge shíhou yǒu gèrén péi
[F#m]   [A] [Bm]
Āi ya ya ya ya ya wǒ de bǎobèi
[G]   [A]  [D]  [D] G
Rang ni zhīdào nǐ zuìměi

[D]  [A]  [E]   [Em]
Huālā lā lā lā lā wǒ de bǎobèi
[A]        [Em] [G]
Gūdān shí yǒurén bǎ nǐ xiǎngniàn
[D]  [A]  [E]   [G]
Āi ya ya ya ya ya wǒ de bǎobèi
[G]   [A]  [D]
Yào nǐ zhīdào nǐ zuìměi

[D] [A] [G] A
[D] [A] Bm G

[D]     [Bm]
Huālā lā lā lā lā wǒ de bǎobèi
[A]   [G]  [A] [G]
Zheng ge shíhou yǒu gèrén péi
[D]  [A]  [Bm]   [D]
Āi ya ya ya ya ya wǒ de bǎobèi
[G]   [A]  [D]
Yào nǐ zhīdào nǐ zuìměi
[G]   [A]  [D]
Yào nǐ zhīdào nǐ zuìměi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com