highlight chords
Wǒ de [C]bǎobèi bǎobèi [G]gěi nǐ yīdiǎn tián tián 
[F]Ràng nǐ jīnyè [G]dōu hǎo mián 
Wǒ de [C]xiǎoguǐ xiǎoguǐ [G]dòu dòu nǐ de méiyǎn 
[F]Ràng nǐ xǐhuan [G]zhè shìjiè 
Huālā [C]lā lā lā lā [Am]wǒ de bǎobèi 
Zheng ge [F]shíhou yǒu [G]gèrén péi 
Āi ya [C]ya ya ya ya wǒ de [Am]bǎobèi 
Rang ni [F]zhīdào [G][C] zuìměi 
 
Wǒ de [C]bǎobèi bǎobèi [G]gěi nǐ yīdiǎn tián tián 
[F]Ràng nǐ jīnyè [G]hěn hǎo mián 
Wǒ de [C]xiǎoguǐ xiǎoguǐ [G]nie nie nǐ de xiǎo liǎn 
[F]Ràng nǐ xǐhuan [G]zhěnggè míngtiān 
Huālā [C]lā lā lā lā [Am]wǒ de bǎobèi 
Zheng ge [F]shíhou yǒu [G]gèrén péi 
Āi ya [C]ya ya ya ya [Am]wǒ de bǎobèi 
Rang ni [F]zhīdào [G][C] zuìměi 
 
Huālā [C]lā lā lā lā [Am]wǒ de bǎobèi 
Gūdān [F]shí yǒurén bǎ [G]nǐ xiǎngniàn 
Āi ya [C]ya ya ya ya [Am]wǒ de bǎobèi 
Yào nǐ [F]zhīdào [G][C]zuìměi 
 
Huālā [C]lā lā lā lā [Am]wǒ de bǎobèi 
Zheng ge [F]shíhou yǒu [G]gèrén péi 
Āi ya [C]ya ya ya ya [Am]wǒ de bǎobèi 
Yào nǐ [F]zhīdào [G][C]zuìměi 
Yào nǐ [F]zhīdào [G][C]zuìměi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

宝贝 (Bảo Bối -Bao Bei)

Zhang Xuan
Wǒ de [C]bǎobèi bǎobèi [G]gěi nǐ yīdiǎn tián tián 
[F]Ràng nǐ jīnyè [G]dōu hǎo mián 
Wǒ de [C]xiǎoguǐ xiǎoguǐ [G]dòu dòu nǐ de méiyǎn 
[F]Ràng nǐ xǐhuan [G]zhè shìjiè 
Huālā [C]lā lā lā lā [Am]wǒ de bǎobèi 
Zheng ge [F]shíhou yǒu [G]gèrén péi 
Āi ya [C]ya ya ya ya wǒ de [Am]bǎobèi 
Rang ni [F]zhīdào [G][C] zuìměi 
 
Wǒ de [C]bǎobèi bǎobèi [G]gěi nǐ yīdiǎn tián tián 
[F]Ràng nǐ jīnyè [G]hěn hǎo mián 
Wǒ de [C]xiǎoguǐ xiǎoguǐ [G]nie nie nǐ de xiǎo liǎn 
[F]Ràng nǐ xǐhuan [G]zhěnggè míngtiān 
Huālā [C]lā lā lā lā [Am]wǒ de bǎobèi 
Zheng ge [F]shíhou yǒu [G]gèrén péi 
Āi ya [C]ya ya ya ya [Am]wǒ de bǎobèi 
Rang ni [F]zhīdào [G][C] zuìměi 
 
Huālā [C]lā lā lā lā [Am]wǒ de bǎobèi 
Gūdān [F]shí yǒurén bǎ [G]nǐ xiǎngniàn 
Āi ya [C]ya ya ya ya [Am]wǒ de bǎobèi 
Yào nǐ [F]zhīdào [G][C]zuìměi 
 
Huālā [C]lā lā lā lā [Am]wǒ de bǎobèi 
Zheng ge [F]shíhou yǒu [G]gèrén péi 
Āi ya [C]ya ya ya ya [Am]wǒ de bǎobèi 
Yào nǐ [F]zhīdào [G][C]zuìměi 
Yào nǐ [F]zhīdào [G][C]zuìměi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com