highlight chords
				            [G] [D] [C] [D] 
  
[G]         [D]     
It"s late in the evening; 
[C]               [D]     
She"s wondering what clothes to wear. 
[G]        [D]    
She puts on her make-up 
[C]           [A]       
And brushes her long blonde hair. 
[C]         [D]  [G]   [D]     [Em]    
And then she asks me, "Do I look all right?" 
      [C]        [D]          [G] [D] [C] [D] 
And I say, "Yes, you look wonderful tonight."   
[G]      [D]   
We go to a party 
[C]          [D]    
And everyone turns to see 
[G]        [D]   
This beautiful lady 
[C]           [A]     
That"s walking around with me. 
[C]         [D]  [G]    [D]     [Em]    
And then she asks me, "Do you feel all right?" 
      [C]       [D]          [G] [D] [C] [D] 
And I say, "Yes, I feel wonderful tonight."   
    [C]       [D]      
I feel wonderful be cause I see 
  [G]      [D]    [Em]   
The love light in your eyes. 
    [C]       [D]  
And the wonder of it all 
      [C]      [D]          [G]     [D] 
Is that you just don"t realize how much I love you. 
[G]        [D]     
It"s time to go home now 
[C]        [D]       
And I"ve got an aching head, 
[G]         [D]     
So I give her the car keys 
  [C]           [D] 
And she helps me to bed. 
[C]        [D]   
And then I tell her, 
[G]   [D]       [Em]   
As I turn out the light, 
      [C]         [D]     [G]     
I say, "My darling, you are wonderful tonight. 
   [C]         [D]     [G]     
Oh my darling, you are wonderful tonight." 
[G] [D] [C] 
 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Wonderful tonight - Eric Clapton

				            [G] [D] [C] [D] 
  
[G]         [D]     
It"s late in the evening; 
[C]               [D]     
She"s wondering what clothes to wear. 
[G]        [D]    
She puts on her make-up 
[C]           [A]       
And brushes her long blonde hair. 
[C]         [D]  [G]   [D]     [Em]    
And then she asks me, "Do I look all right?" 
      [C]        [D]          [G] [D] [C] [D] 
And I say, "Yes, you look wonderful tonight."   
[G]      [D]   
We go to a party 
[C]          [D]    
And everyone turns to see 
[G]        [D]   
This beautiful lady 
[C]           [A]     
That"s walking around with me. 
[C]         [D]  [G]    [D]     [Em]    
And then she asks me, "Do you feel all right?" 
      [C]       [D]          [G] [D] [C] [D] 
And I say, "Yes, I feel wonderful tonight."   
    [C]       [D]      
I feel wonderful be cause I see 
  [G]      [D]    [Em]   
The love light in your eyes. 
    [C]       [D]  
And the wonder of it all 
      [C]      [D]          [G]     [D] 
Is that you just don"t realize how much I love you. 
[G]        [D]     
It"s time to go home now 
[C]        [D]       
And I"ve got an aching head, 
[G]         [D]     
So I give her the car keys 
  [C]           [D] 
And she helps me to bed. 
[C]        [D]   
And then I tell her, 
[G]   [D]       [Em]   
As I turn out the light, 
      [C]         [D]     [G]     
I say, "My darling, you are wonderful tonight. 
   [C]         [D]     [G]     
Oh my darling, you are wonderful tonight." 
[G] [D] [C] 
 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com