highlight chords
				                
Capo 2 
    
INTRO: 
 

 [F#m7] [A] [Esus4] [B7sus4] x4 
   
 

     
VERSE 1: 
 

 [F#m7]   [A]               
Today is gonna be the day that they"re 
 [Esus4]         [B7sus4] 
gonna throw it back to you 
 [F#m7]    [A]         
By now you should"ve somehow 
    [Esus4]      [B7sus4] 
realiz ed what you gotta do 
 [F#m7]         [A]    
I don"t believe that anybody 
 [Esus4]      [B7sus4] 
feels the way I do 
      [Dadd9] [Esus4] [B7sus4] 
About you now  
 

     
VERSE 2: 
 

 [F#m7]     [A]                
Backbeat the word is on the street that the 
 [Esus4]         [B7sus4] 
fire in your heart is out 
 [F#m7]      [A]              
I"m sure you"ve heard it all before but you 
 [Esus4]       [B7sus4] 
never really had a doubt 
 [F#m7]         [A]    
I don"t believe that anybody 
 [Esus4]      [B7sus4] 
feels the way I do 
      [F#m7] [A] [Esus4] [B7sus4] 
About you now  
 

       
PRE[C]HORUS: 
 

   [Dadd9]       
And all the roads we 
 [Esus4]      [F#m7]  
have to walk are winding 
   [Dadd9]        
And all the lights that 
 [Esus4]       [F#m7]   
lead us there are blinding 
 [Dadd9]     [Esus4]     
There are many things that I 
    [A]    [A/G#]  [F#m7] 
Would like to say to you, 
    [Esus4]   B7sus4* 
but I don"t know how 
 

     
CHORUS: 
 

    [Dadd9] [F#m7] [A] 
Cause maybe  
 [F#m7]             
You"re gonna be the one that 
 [Dadd9]   [F#m7] [A] 
saves me?  
   [F#m7] [Dadd9] [F#m7] 
And after all 
[A]     [F#m7]  
You"re my wonder 
 [Dadd9] [F#m7] [A] [F#m7] Silence 
wall   
 

     
VERSE 3: 
 

 [F#m7]   [A]               
Today is gonna be the day but they"ll 
 [Esus4]         [B7sus4] 
never throw it back to you 
 [F#m7]    [A]         
By now you should"ve somehow 
    [Esus4]        [B7sus4] 
realiz ed what you"re not to do 
 [F#m7]         [A]    
I don"t believe that anybody 
 [Esus4]      [B7sus4] 
feels the way I do 
      [Dadd9] [Esus4] [B7sus4] 
About you now  
 

       
PRE[C]HORUS: 
 

   [Dadd9]        
And all the roads that 
 [Esus4]       [F#m7]  
lead you there are winding 
   [Dadd9]        
And all the lights that 
 [Esus4]       [F#m7]   
light the way are blinding 
 [Dadd9]     [Esus4]     
There are many things that I 
    [A]    [A/G#]  [F#m7] 
Would like to say to you, 
    [Esus4]   B7sus4* 
but I don"t know how 
 

     
CHORUS: 
 

    [Dadd9] [F#m7] [A] 
Cause maybe  
 [F#m7]             
You"re gonna be the one that 
 [Dadd9]   [F#m7] [A] 
saves me?  
   [F#m7] [Dadd9] [F#m7] 
And after all 
 [A]     [F#m7]  
You"re my wonder 
 [Dadd9] [F#m7] [A] [F#m7] 
wall  
 

     
CHORUS: 
 

    [Dadd9] [F#m7] [A] 
Cause maybe  
 [F#m7]             
You"re gonna be the one that 
 [Dadd9]   [F#m7] [A] 
saves me?  
   [F#m7] [Dadd9] [F#m7] 
And after all 
 [A]     [F#m7]  
You"re my wonder 
 [Dadd9] [F#m7] [A] [F#m7] 
wall  
 

 

    [Dadd9] [F#m7] [A] 
I said maybe  
 [F#m7]             
You"re gonna be the one that 
 [Dadd9]   [F#m7] [A] 
saves me?  
 [F#m7]             
You"re gonna be the one that 
 [Dadd9]   [F#m7] [A] 
saves me?  
 [F#m7]             
You"re gonna be the one that 
 [Dadd9]   [F#m7] [A] [F#m7] 
saves me?  
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Wonderwall

				                
Capo 2 
    
INTRO: 
 

 [F#m7] [A] [Esus4] [B7sus4] x4 
   
 

     
VERSE 1: 
 

 [F#m7]   [A]               
Today is gonna be the day that they"re 
 [Esus4]         [B7sus4] 
gonna throw it back to you 
 [F#m7]    [A]         
By now you should"ve somehow 
    [Esus4]      [B7sus4] 
realiz ed what you gotta do 
 [F#m7]         [A]    
I don"t believe that anybody 
 [Esus4]      [B7sus4] 
feels the way I do 
      [Dadd9] [Esus4] [B7sus4] 
About you now  
 

     
VERSE 2: 
 

 [F#m7]     [A]                
Backbeat the word is on the street that the 
 [Esus4]         [B7sus4] 
fire in your heart is out 
 [F#m7]      [A]              
I"m sure you"ve heard it all before but you 
 [Esus4]       [B7sus4] 
never really had a doubt 
 [F#m7]         [A]    
I don"t believe that anybody 
 [Esus4]      [B7sus4] 
feels the way I do 
      [F#m7] [A] [Esus4] [B7sus4] 
About you now  
 

       
PRE[C]HORUS: 
 

   [Dadd9]       
And all the roads we 
 [Esus4]      [F#m7]  
have to walk are winding 
   [Dadd9]        
And all the lights that 
 [Esus4]       [F#m7]   
lead us there are blinding 
 [Dadd9]     [Esus4]     
There are many things that I 
    [A]    [A/G#]  [F#m7] 
Would like to say to you, 
    [Esus4]   B7sus4* 
but I don"t know how 
 

     
CHORUS: 
 

    [Dadd9] [F#m7] [A] 
Cause maybe  
 [F#m7]             
You"re gonna be the one that 
 [Dadd9]   [F#m7] [A] 
saves me?  
   [F#m7] [Dadd9] [F#m7] 
And after all 
[A]     [F#m7]  
You"re my wonder 
 [Dadd9] [F#m7] [A] [F#m7] Silence 
wall   
 

     
VERSE 3: 
 

 [F#m7]   [A]               
Today is gonna be the day but they"ll 
 [Esus4]         [B7sus4] 
never throw it back to you 
 [F#m7]    [A]         
By now you should"ve somehow 
    [Esus4]        [B7sus4] 
realiz ed what you"re not to do 
 [F#m7]         [A]    
I don"t believe that anybody 
 [Esus4]      [B7sus4] 
feels the way I do 
      [Dadd9] [Esus4] [B7sus4] 
About you now  
 

       
PRE[C]HORUS: 
 

   [Dadd9]        
And all the roads that 
 [Esus4]       [F#m7]  
lead you there are winding 
   [Dadd9]        
And all the lights that 
 [Esus4]       [F#m7]   
light the way are blinding 
 [Dadd9]     [Esus4]     
There are many things that I 
    [A]    [A/G#]  [F#m7] 
Would like to say to you, 
    [Esus4]   B7sus4* 
but I don"t know how 
 

     
CHORUS: 
 

    [Dadd9] [F#m7] [A] 
Cause maybe  
 [F#m7]             
You"re gonna be the one that 
 [Dadd9]   [F#m7] [A] 
saves me?  
   [F#m7] [Dadd9] [F#m7] 
And after all 
 [A]     [F#m7]  
You"re my wonder 
 [Dadd9] [F#m7] [A] [F#m7] 
wall  
 

     
CHORUS: 
 

    [Dadd9] [F#m7] [A] 
Cause maybe  
 [F#m7]             
You"re gonna be the one that 
 [Dadd9]   [F#m7] [A] 
saves me?  
   [F#m7] [Dadd9] [F#m7] 
And after all 
 [A]     [F#m7]  
You"re my wonder 
 [Dadd9] [F#m7] [A] [F#m7] 
wall  
 

 

    [Dadd9] [F#m7] [A] 
I said maybe  
 [F#m7]             
You"re gonna be the one that 
 [Dadd9]   [F#m7] [A] 
saves me?  
 [F#m7]             
You"re gonna be the one that 
 [Dadd9]   [F#m7] [A] 
saves me?  
 [F#m7]             
You"re gonna be the one that 
 [Dadd9]   [F#m7] [A] [F#m7] 
saves me?  
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com