Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xa Là Nhớ

Cuộn trangTone [A]  
 
[D]...Thời gian sao trôi [C#m]nhanh quá à? 
[Bm]Rồi ta bước [E]thêm một Mùa [A]Hạ 
[Bm]...Nơi này đây nhiều [C#m]lần ta Vấp Ngã 
[Bm]Nhưng Tuổi Trẻ bắt [E]ta phải Đi [A]Qua 
 
[D]...Nơi Con Phố những hàng [C#m]cây 
Bao Kỷ Niệm vẫn còn [Bm]đây mà [E]sắp xa nơi [A]này 
[D]...Nhưng ngày mai ta sẽ [C#m]Bay Thật Xa 
Bay [Bm]thật xa vươn ra [E]biển rộng bao [A]la 
 
Đi Xa là [D]nhớ lắm nơi này. Đi Xa là [C#m]nhớ lắm bóng của Thầy 
Xa là [Bm]nhớ nơi [E]này Tuổi Thơ [A]Ngây 
Chia tay Khóa [D]Cuối nhưng Sẽ chẳng phải là [C#m]kết thúc đâu 
[Bm]Mà sẽ là những điểm [E]tựa cho những [A]bắt đầu 
 
VERSE 2 
[D]...Thời gian sao trôi [A]nhanh quá 
[Bm]Rồi ta bước [E]thêm một mùa [A]hạ 
[D]...Nơi này đây dạy [A]ta thêm những lớn khôn 
[Bm]Cho ta thêm [E]những người Anh [A]Em 
 
[D]...Nơi con phố những hàng [A]cây 
Bao kỷ niệm vẫn còn [Bm]đây 
[E]sắp xa nơi [A]này 
[D]...Nhưng ngày mai ta sẽ [A]bay thật xa 
Bay [Bm]thật xa vươn ra [E]biển rộng bao [A]la 
 
Đi Xa là [D]nhớ lắm nơi này. Đi Xa là [A]nhớ lắm bóng của Thầy 
Xa là [Bm]nhớ nơi [E]này Tuổi Thơ [A]Ngây 
Chia tay Khóa [D]Cuối nhưng Sẽ chẳng phải là [A]kết thúc đâu 
[B,]Mà sẽ là những điểm [E]tựa cho những [A]bắt đầu 
 
Đi Xa là [D]nhớ lắm nơi này. Đi Xa là [A]nhớ lắm bóng của Thầy 
Xa là [Bm]nhớ nơi [E]này Tuổi Thơ [A]Ngây 
Chia tay Khóa [D]Cuối nhưng Sẽ chẳng phải là [A]kết thúc đâu 
[B,]Mà sẽ là những điểm [E]tựa cho những [A]bắt đầu 
 
Tạm Biệt [D]Nhé những tiết học trưa 
Tạm Biệt [C#7]Nhé hàng cây trú mưa 
Tạm Biệt [Bm]Nhé góc [E]sân trường thân [A]thương 
Tạm Biệt [D]Nhé những kỷ niệm qua 
Tạm Biệt [A]Nhé nơi ký túc xá 
Tạm Biệt [Bm]Nhé những [E]gì ta đi [A]qua 
 
Tạm Biết [D]Nhé Thầy Cô 
Tạm biệt [C#7]nhé Bạn Thân 
Tạm biệt [Bm]nhé Kinh [E]Tế Quốc [A]Dân 
Tạm Biết [D]Nhé Thầy Cô 
Tạm biệt [A]nhé Bạn Thân 
Tạm biệt [Bm]nhé Kinh [E]Tế Quốc [A]Dân 

Loading...

Video hướng dẫn