1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xa Vắng Một Tình Thương

Cuộn trang

Tr [C]ong…. Niềm [Am]ấm áp, viết lên thành [F]l ời, nên một [C]bài ca [C]Cho… ngàn tình th [Em]ương, niềm [F]hạnh phúc, dâng lên cuộc [C]đ ời… Một khúc c [G]a. T [C]hêm…một niềm [Em]vui, thêm [Am]ấm cúng…cho [F]mọi n gười ….vui [G]bên [G7]nha u Đk: Nào cùng [C]hát… lên…với những tình th [Am]ương, hát cho [F]mọi người cùng niềm [G7]th ân ái Nào cùng đế [C]n đây, nắm chặt bàn [Am]t ay, cùng [F]nhau xum vầy, để rồi [G7]có t hêm ngàn [C]tình th ương Đến đ [F]ây vì tình [Am]t hương, [F]đến đây vì niềm [G7]thân á i….. Đk:…………. H [C]ớ hơ [Am]y e…đa [F]đí đ [G]a, h [G7]ù hu [C]….tình th ương

Video hướng dẫn