1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin chọn ý Cha

Lm. Nguyên Hòa
Nguồn: thanhcavietnam.net