1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin dạy con vững tin

Phạm Trung
Nguồn: thanhcavietnam.net