1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin đi theo Mẹ

Lm. Phương Anh
Nguồn: thanhcavietnam.net