1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin hôn đôi tay Chúa

Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Nguồn: thanhcavietnam.net