1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin ru muộn màng

Cuộn trang

Ru [Gm] trăng về giữa lòng [Bb] đêm Ru [Eb] mây phiêu du muộn [Cm] màng Ta ru [G] theo năm tháng mỏi [Cm] mòn Đêm ru [D] ngày và ngày ru [D7] đêm Ru [G] hoa về giữa ngày [Bb] xuân Ru [Eb] ta mông lung cuộc [Cm] tình Ta ru [G] ta trôi giữa dòng [Cm] đời Ta ru [D] đời để đời ru [Gm] ta Ta ru [Eb] cây chiều buồn gió [Cm] đông Ru dòng [F] sông về cuối chân [Cm] trời Ru mùa [F] hạ mặt trời sau [D] núi Ru đàn [Gm] chim theo nắng xa [Eb] xôi Ru lá [Cm] khô về rơi thu úa Ru chiều [F] xưa về tím đồi [Bb] hoang Ru trăm [Eb] năm lòng ta ru [Cm] hời Ta ru [D] người về giữa đêm [Gm] mưa

Video hướng dẫn