highlight chords
[Gm] Xin tình yêu giáng sinh 
[Cm] Trên một quê hương cằn [Gm] cỗi 
[D7] Xin tình yêu giáng sinh 
[Gm] Trên địa cầu tăm [Eb] tối 
[D7] Xin tình yêu giáng sinh 
[A] Trên lòng người hấp [D7] hối 
[Cm] Xin tình yêu giáng [Gm] sinh 
Trên cuộc đời lầy [D7] lội. 

[Gm] Xin tình yêu giáng sinh 
[Cm] Trên quê hương ngục [Gm] tối 
[D7] Xin tình yêu giáng sinh 
[Gm] Trên địa cầu tăm [Eb] tối 
[D7] Xin tình yêu giáng sinh 
[A] Trên lòng người tội [D7] lỗi 
[Cm] Xin tình yêu giáng [Gm] sinh 
[D7] Trên cuộc đời nổi [Gm] trôi

[Gm] Mười ngàn đêm đau [D7] thương 
Ôi trường thiên ác [Gm] mộng 
Mười ngàn đêm của [D7] hờn 
Mười ngàn đêm của [Gm] giận 
Trên vũng lầy vô [Bb] tận 
Chỉ thấy máu và [F] xương 
Trên vũng lầy vô [D7] tận 
Chỉ thấy khóc và [Gm] than 

[Gm] Mười ngàn đêm đau [D7] thương 
[Gm] Mười ngàn đêm đoạn [D7] trường 
[Gm] Mười ngàn đêm oan [D7] khiên 
[Gm] Mười ngàn đêm đau thương

[G] Xin tình yêu giáng sinh 
[C] Cho một lần hoa [G] nở 
[C] Xin tình yêu giáng [G] sinh 
Cho một lần ngực [D7] thở 

[G] Xin tình yêu giáng sinh 
[C] Cho một lần cửa [G] mở 
[C] Xin tình yêu giáng [G] sinh 
Tình [D7] yêu của chúng [G] mình
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin tình yêu giáng sinh

Phạm Duy
[Gm] Xin tình yêu giáng sinh 
[Cm] Trên một quê hương cằn [Gm] cỗi 
[D7] Xin tình yêu giáng sinh 
[Gm] Trên địa cầu tăm [Eb] tối 
[D7] Xin tình yêu giáng sinh 
[A] Trên lòng người hấp [D7] hối 
[Cm] Xin tình yêu giáng [Gm] sinh 
Trên cuộc đời lầy [D7] lội. 

[Gm] Xin tình yêu giáng sinh 
[Cm] Trên quê hương ngục [Gm] tối 
[D7] Xin tình yêu giáng sinh 
[Gm] Trên địa cầu tăm [Eb] tối 
[D7] Xin tình yêu giáng sinh 
[A] Trên lòng người tội [D7] lỗi 
[Cm] Xin tình yêu giáng [Gm] sinh 
[D7] Trên cuộc đời nổi [Gm] trôi

[Gm] Mười ngàn đêm đau [D7] thương 
Ôi trường thiên ác [Gm] mộng 
Mười ngàn đêm của [D7] hờn 
Mười ngàn đêm của [Gm] giận 
Trên vũng lầy vô [Bb] tận 
Chỉ thấy máu và [F] xương 
Trên vũng lầy vô [D7] tận 
Chỉ thấy khóc và [Gm] than 

[Gm] Mười ngàn đêm đau [D7] thương 
[Gm] Mười ngàn đêm đoạn [D7] trường 
[Gm] Mười ngàn đêm oan [D7] khiên 
[Gm] Mười ngàn đêm đau thương

[G] Xin tình yêu giáng sinh 
[C] Cho một lần hoa [G] nở 
[C] Xin tình yêu giáng [G] sinh 
Cho một lần ngực [D7] thở 

[G] Xin tình yêu giáng sinh 
[C] Cho một lần cửa [G] mở 
[C] Xin tình yêu giáng [G] sinh 
Tình [D7] yêu của chúng [G] mình

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn