1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin vâng 2

Lm. Mi Trầm

Nguồn: thanhcavietnam.net