1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xin vâng 3 (Karaoke)

Lm. Mi Trầm
Nguồn: thanhcavietnam.net