1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng
Hôm nay Lazada có gì HOT?

Xin yêu tình yêu Chúa (Xin yêu tình Giêsu)

Lm. Nguyễn Văn Tuyên

Nguồn: thanhcavietnam.net