highlight chords
				                [Am]           
Đêm qua nghe tiếng phòng bên. 
 

     [C]           [Am] 
người bạn cùng nhà đang ngồi khóc . 
 

       [F]        [G] 
tiếng nấc từng hồi chua xót lắm . 
 

    [E]           [Am] 
em khóc cho mối tình đầu tiên . 


    [Am]           
đêm nay nghe tiềng phòng bên. 
 

    [C]           [Am] 
tụi bạn cùng nhà đang cụng ly . 
 

   [G]        [E] 
một ly hai ly lại ba ly . 
 

       [G]            [Am] 
uống cho quên , đời tha hương khó khăn . 
 

 

      [F]        [E]     [Am] 
Xóm trọ ơi ngày ngay rộn rả tiếng cười . 
 

  [F]   [Dm]         [E]     
Khi đêm về vẫn còn tiếng khóc đó thôi. 
 

     [F]               [Dm] 
xóm trọ ơi nào ai không nhớ [E] quê hương . 
 

      [Am]       [E]        [Am] 
thế nên thô , dựa vào nhau chia sẽ ngọt bùi . 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xóm trọ

				                [Am]           
Đêm qua nghe tiếng phòng bên. 
 

     [C]           [Am] 
người bạn cùng nhà đang ngồi khóc . 
 

       [F]        [G] 
tiếng nấc từng hồi chua xót lắm . 
 

    [E]           [Am] 
em khóc cho mối tình đầu tiên . 


    [Am]           
đêm nay nghe tiềng phòng bên. 
 

    [C]           [Am] 
tụi bạn cùng nhà đang cụng ly . 
 

   [G]        [E] 
một ly hai ly lại ba ly . 
 

       [G]            [Am] 
uống cho quên , đời tha hương khó khăn . 
 

 

      [F]        [E]     [Am] 
Xóm trọ ơi ngày ngay rộn rả tiếng cười . 
 

  [F]   [Dm]         [E]     
Khi đêm về vẫn còn tiếng khóc đó thôi. 
 

     [F]               [Dm] 
xóm trọ ơi nào ai không nhớ [E] quê hương . 
 

      [Am]       [E]        [Am] 
thế nên thô , dựa vào nhau chia sẽ ngọt bùi . 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com