1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xót xa tình đời

Cuộn trang

1. Đời là oan trái biết đi về [Dm] đâu Giàu nghèo mong [Bb] ước có ai được [F] lâu Ta trách thân [Gm] ta sống trong nghèo [Bb] nàn Ta ước mong [C] sao sống trong bạc [Am] vàng Mà đời [C] ta vẫn sống trong sầu [A7] đau. 2. Đời là đen trắng có ai được [Dm] vui Bạn bè cuộc [Bb] sống cứ trong sầu [F] lo Đứa vui [Gm] say gấm nhung lụa [Bb] là Đứa bơ [C] vơ đói lo hàng [A7] ngày Đời chỉ là mơ trách ai được [Dm] gì. ĐK: [Bb] Ôi những tháng [C] ngày ta miệt [F] mài [D7] Ta cố vươn [Gm] lên, thoát [Bb] thân nghèo [Dm] hèn Người đời thường hay mỉa [F] mai Mà người [Dm] đời hay trách móc ganh [Gm] đua Sống không người [A7] thân, không bạn bè. Khi ta giàu [Bb] sang, lời [C] ngon tiếng ngọt [F] vây quanh [D7] Khi ta sa [Gm] cơ, đời ta [Bb] chẳng ai thèm [Dm] nhìn. Ngậm ngùi nhìn đời xót [F] xa mà cuộc [Dm] đời sống có là [Gm] bao Tranh đua lợi [C] danh, ghét nhau hận [A7] thù Thì cuộc đời sống có gì [Dm] vui 3. Đôi lời xin nhắn đến bạn lòng [Dm] ơi Giàu nghèo mộng [Bb] ước sẽ đi về [F] đâu Ta sống bao [Gm] lâu cũng trở thành cát [Bb] bụi Phú quý cao [C] sang cũng trả về [A7] người Đời chỉ là mơ trách ai được [Dm] gì.

Video hướng dẫn