1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Xưa ta yêu nhau

Cuộn trang

[C] Xưa em yêu [Em] anh ngàn [Am] lá còn [Bb] xanh Xưa em yêu [F] anh đời tươi [Db] mát hương [C] lành [Am] Tình vẫn [Dm] xanh [G] dù mỏng [C] manh [Am] Tình vẫn [Dm] xanh [G] dù quẩn [C] quanh [C] Xưa anh yêu [Em] em lòng [Am] đã ngừng [Bb] bay Xưa anh yêu [F] em lời [Db] ca đã vơi [C] đầy [Am] Tình ngất [Dm] ngây [G] dù đắng [C] cay [Am] Tình vẫn [Dm] say [G] dù chẳng [C] bay [C] Xưa ta yêu [Em] nhau chẳng [Am] đếm ngày [Bb] qua Xưa ta yêu [F] nhau tình [Db] kia chẳng lụa [C][Am] Tình đã [Dm] qua [G] dù xót [C] xa [Am] Tình đã [Dm] xa [G] dù thiết [C] tha [Am] Tình ngất [Dm] ngây [G] dù đắng [C] cay [Am] Tình vẫn [Dm] say [G] dù chẳng [C] may.

Video hướng dẫn