highlight chords
				             

 [G]    [D]   [C]     [G]  
I n the To wn whe re i was b orn 
               
Lived a man who sailed to sea 
              
And he told us of his life 
             
In the land of submarines 
              
So We sailed up to the sun 
                
Till we found the sea of green 
               
And we lived beneath the waves 
             
In our yellow submarines 
 

           
Same for other verses 
 

    
Chorus: 
 

 [D]           [A]      
W e All Live in the yell ow submarine 
 [A]          
T he Yellow submarine 
 [D]          
T he Yellow submarine 
 

           
Repeat Thats it, Easy! 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yellow submarine - The Beatles

				             

 [G]    [D]   [C]     [G]  
I n the To wn whe re i was b orn 
               
Lived a man who sailed to sea 
              
And he told us of his life 
             
In the land of submarines 
              
So We sailed up to the sun 
                
Till we found the sea of green 
               
And we lived beneath the waves 
             
In our yellow submarines 
 

           
Same for other verses 
 

    
Chorus: 
 

 [D]           [A]      
W e All Live in the yell ow submarine 
 [A]          
T he Yellow submarine 
 [D]          
T he Yellow submarine 
 

           
Repeat Thats it, Easy! 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com