highlight chords
				                         
Yes I"m lonely wanna die 
             
Yes I"m lonely wanna die 
             
If I ain"t dead already 
                 
Ooh girl you know the reason why 
 

             
In the morning wanna die 
             
In the evening wanna die 
            
If I ain"t dead already 
                 
Ooh girl you know the reason why 
 

             
My mother was of the sky 
              
My father was of the earth 
             
But I am of the universe 
               
And you know what it"s worth 
 

           
I"m lonely wanna die 
             
If I ain"t dead already 
                 
Ooh girl you know the reason why 
 

            
The eagle picks my eye 
              
The worm he licks my bone 
          
I feel so suicidal 
               
Just like Dylan"s Mr. Jones 
 

         
Lonely wanna die 
             
If I ain"t dead already 
                 
Ooh girl you know the reason why 
 

               
Black cloud crossed my mind 
             
Blue mist round my soul 
         
Feel so suicidal 
              
Even hate my rock and roll 
 

             
Wanna die yeah wanna die 
             
If I ain"t dead already 
                 
Ooh girl you know the reason why 
 

Yes I"m lonely wanna die... 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yer Blues - The Beatles

				                         
Yes I"m lonely wanna die 
             
Yes I"m lonely wanna die 
             
If I ain"t dead already 
                 
Ooh girl you know the reason why 
 

             
In the morning wanna die 
             
In the evening wanna die 
            
If I ain"t dead already 
                 
Ooh girl you know the reason why 
 

             
My mother was of the sky 
              
My father was of the earth 
             
But I am of the universe 
               
And you know what it"s worth 
 

           
I"m lonely wanna die 
             
If I ain"t dead already 
                 
Ooh girl you know the reason why 
 

            
The eagle picks my eye 
              
The worm he licks my bone 
          
I feel so suicidal 
               
Just like Dylan"s Mr. Jones 
 

         
Lonely wanna die 
             
If I ain"t dead already 
                 
Ooh girl you know the reason why 
 

               
Black cloud crossed my mind 
             
Blue mist round my soul 
         
Feel so suicidal 
              
Even hate my rock and roll 
 

             
Wanna die yeah wanna die 
             
If I ain"t dead already 
                 
Ooh girl you know the reason why 
 

Yes I"m lonely wanna die... 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com