highlight chords
				               
#1. 
 

 [C]     [F]    [G7]  
I f you wear red toni ght, 
 [C]     [F]      [Bb]  
Re member wha t I said toni ght. 
 [G7]     [C]      [Am]     [F]  
F or red is t he colour tha t my baby w ore, 
 [Bb]      [Am]        [C]     
A nd what is mo re, it"s true,... yes it is. 
  
#2. 


 [C]        [F]      [G7] 
Sc arlet were the cl othes she wor e, 
 [C]   [F]     [Bb]  [G7] 
E verybod y knows I" ve sur e. 
 [C]          [Am]       [F]   
I would remember all the things we pl anned, 
 [Bb]      [Am]    
U nderstand, it "s true, 
 [C]                
Y es it is, it"s true...Yes it is. 
 

    
CHORUS: 
 

 [Gm]        [C7]      [F]  
I could be happy wit h you by my si de, 
   [Gm]       [C7]         [Am] 
If I could forget he r, but it"s my prid e. 
              [D7]      [G7] 
Yes it is, yes it is. Oh, y es it is, yea h. 
  
#3. 
 

 [C]      [F]      [G7]  
Pl ease don"t w ear red toni ght. 
 [C]      [F]    [Bb]  
Th is is what I said toni ght. 
 [G7]       [C]      [Am]     [F] 
Fo r red is the col our that will make me blu e, 
     [Bb]     [Am]  
In spite o f you, it"s true, 
          [E]    [F]     [C]  
Yes it is, it"s true ...yes it is, it"s t rue. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yes It Is - The Beatles

				               
#1. 
 

 [C]     [F]    [G7]  
I f you wear red toni ght, 
 [C]     [F]      [Bb]  
Re member wha t I said toni ght. 
 [G7]     [C]      [Am]     [F]  
F or red is t he colour tha t my baby w ore, 
 [Bb]      [Am]        [C]     
A nd what is mo re, it"s true,... yes it is. 
  
#2. 


 [C]        [F]      [G7] 
Sc arlet were the cl othes she wor e, 
 [C]   [F]     [Bb]  [G7] 
E verybod y knows I" ve sur e. 
 [C]          [Am]       [F]   
I would remember all the things we pl anned, 
 [Bb]      [Am]    
U nderstand, it "s true, 
 [C]                
Y es it is, it"s true...Yes it is. 
 

    
CHORUS: 
 

 [Gm]        [C7]      [F]  
I could be happy wit h you by my si de, 
   [Gm]       [C7]         [Am] 
If I could forget he r, but it"s my prid e. 
              [D7]      [G7] 
Yes it is, yes it is. Oh, y es it is, yea h. 
  
#3. 
 

 [C]      [F]      [G7]  
Pl ease don"t w ear red toni ght. 
 [C]      [F]    [Bb]  
Th is is what I said toni ght. 
 [G7]       [C]      [Am]     [F] 
Fo r red is the col our that will make me blu e, 
     [Bb]     [Am]  
In spite o f you, it"s true, 
          [E]    [F]     [C]  
Yes it is, it"s true ...yes it is, it"s t rue. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com