highlight chords
				             [C]    [E7]           [Am]   [G]   
Yesterday , all my troubles seemed so far away 
 [F]   [G7]         [C]         
Now it looks as though the y"re here to stay 
  [Am]   [G]  [F]    [C]  
Oh I belie ve i n Yester day 
 

                       
Suddenly, I"m not half the man I used to be 
                 
There"s a shadow hanging over me 
                
Oh yesterday won"t set me free 


 [E7] [Am] [G]  [F]   [G7]    [C]      [Am]     
Why sh e ha d to go , I don"t know, she wo uldn"t say 
 [E7]   [Am] [G]   [F]   [G7]       [C]     
I said som ething wrong, now I long for yesterday 
 

                        
Yesterday, love was such an easy game to play 
                 
Now I need a place to hide away 
              
Oh I believe in Yesterday 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yesterday - The Beatles

				             [C]    [E7]           [Am]   [G]   
Yesterday , all my troubles seemed so far away 
 [F]   [G7]         [C]         
Now it looks as though the y"re here to stay 
  [Am]   [G]  [F]    [C]  
Oh I belie ve i n Yester day 
 

                       
Suddenly, I"m not half the man I used to be 
                 
There"s a shadow hanging over me 
                
Oh yesterday won"t set me free 


 [E7] [Am] [G]  [F]   [G7]    [C]      [Am]     
Why sh e ha d to go , I don"t know, she wo uldn"t say 
 [E7]   [Am] [G]   [F]   [G7]       [C]     
I said som ething wrong, now I long for yesterday 
 

                        
Yesterday, love was such an easy game to play 
                 
Now I need a place to hide away 
              
Oh I believe in Yesterday 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com