highlight chords
				            [Bm]         [A]        [Bm] 
 
                   
Ngày hôm qua đã biết đau sao vẫn yêu 
[G]           [A]        [D] 
 
                    
Ngày hôm qua đã biết em không thật lòng 
[Bm]       [A]          [Bm] 
 
                  
Ðể hôm nay nước mắt rơi hoen bờ mi 
[G]        [A]        [Bm] 
 
                 
Ðể tình anh ôm nỗi đau sâu vào tim 
 

[D]        [F#m]      [A]         [Bm] 
  
                           
Một lần yêu trăm lần đau một lần nhớ ngàn lần thương 
[G]      [A]       [D] 
 
                
Ở nơi đó em có vui hay là buồn 
[D]             [F#m]   [A]         [Bm] 
  
                          
Những ngày qua anh lẻ loi rồi ngày mai không còn em 
[G]         [A]            [F#] 
 
                      
Phải thế nào anh mới có em như ngày xưa đó 
 

[Bm]        [F#m]      [G]       [D] 
  
                         
Trong tim anh vẫn biết rằng em vẫn yêu anh nhiều 
[Bm]        [F#m]      [G]       [D] 
  
                          
Trong tim anh vẫn biết rằng em vẫn không hạnh phúc 
[Bm]        [F#m]      [G]       [D] 
  
                         
Trong tim anh vẫn biết rằng ta nhớ nhau khi buồn 
[Bm]        [F#m]      [G]       [D] 
  
                       
Trong tim anh vẫn biết rằng em sẽ quay về đây 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yêu cộng thương bằng đau

				            [Bm]         [A]        [Bm] 
 
                   
Ngày hôm qua đã biết đau sao vẫn yêu 
[G]           [A]        [D] 
 
                    
Ngày hôm qua đã biết em không thật lòng 
[Bm]       [A]          [Bm] 
 
                  
Ðể hôm nay nước mắt rơi hoen bờ mi 
[G]        [A]        [Bm] 
 
                 
Ðể tình anh ôm nỗi đau sâu vào tim 
 

[D]        [F#m]      [A]         [Bm] 
  
                           
Một lần yêu trăm lần đau một lần nhớ ngàn lần thương 
[G]      [A]       [D] 
 
                
Ở nơi đó em có vui hay là buồn 
[D]             [F#m]   [A]         [Bm] 
  
                          
Những ngày qua anh lẻ loi rồi ngày mai không còn em 
[G]         [A]            [F#] 
 
                      
Phải thế nào anh mới có em như ngày xưa đó 
 

[Bm]        [F#m]      [G]       [D] 
  
                         
Trong tim anh vẫn biết rằng em vẫn yêu anh nhiều 
[Bm]        [F#m]      [G]       [D] 
  
                          
Trong tim anh vẫn biết rằng em vẫn không hạnh phúc 
[Bm]        [F#m]      [G]       [D] 
  
                         
Trong tim anh vẫn biết rằng ta nhớ nhau khi buồn 
[Bm]        [F#m]      [G]       [D] 
  
                       
Trong tim anh vẫn biết rằng em sẽ quay về đây 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com