1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yêu mấy sao cho vừa

Cuộn trang

1. Yêu mấy sao cho [G] vừa [Em] yêu những cánh đồng [G] xanh [Em] Và yêu con đò [Am] ấy Giọng hát xuôi dòng [D7] sông Đưa đó bao người [D7] mong Yêu mãi nơi quê [G] nhà [Em] Yêu lũy tre làng [G] ta [Em] Và yêu con diều [Am] nhỏ Nhẹ bay trên trời [D7] cao Tuổi thơ vui siết [G] bao ĐK: Yêu mãi ngôi Chùa [G] xưa Làn khói hương trầm [Em] đưa Bao ân tình chan [Bm] chứa [C] Yêu tiếng chuông nhẹ [D7] ngân Khuya vắng hay ban mai Mang [Am] lời pháp cho [D7] ai Chiều về bao êm [Bm] ái Nghe tiếng kinh thâm [Em] trầm Ngọt [Am] ngào ơn Tam [C] Bảo Vang mãi đến nơi [D7] xa Luôn nhắc ta đạo hạnh chan hòa [Am] lòng từ [C] bi thiết [D7] tha 3. Yêu mấy sao cho [G] vừa [Em] Yêu tiếng chuông huyền [G][Em] Nụ hoa ưa đàm [Am] nở Đời vui hơn lời [D7] thơ Hồn dâng muôn tiếng [G]

Video hướng dẫn