1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yêu người và yêu đời

Cuộn trang

[F] Bạn thân ơi cố gắng [Gm] yêu thương người Dù người [Am] không yêu ta, hãy cứ [Gm] yêu thương hoài Mặc người [F] ai quen ai, hãy cho [Dm] nhau một lời Dù [Bb][C6] nghe chua [F] cay, dù [Bbm] là lời [C] thoáng qua [F] tai. [F] Bạn thân ơi cố gắng [Gm] yêu thương đời Dù đời [Am] không yêu ta, hãy cứ [Gm] yêu thương hoài Mặc đời [F] ta không ai, hãy vững [Dm] tin yêu đời Dù [Bb] đời chỉ [C6] yêu gian [F] dối, dù [Bbm] đời cay [C] đắng như [F] vôi. [Gm] Ngày nào bầu trời [Am] còn mây bay Lòng ta [Dm] vẫn thấy thương người [Gm] Dù đời còn gặp [Am] nhiều chông gai Trọn đời [Bb] vẫn cứ [C6] đi đi [F] hoài. Bạn thân ơi cố gắng [Gm] yêu thương đời Dù đời [Am] không yêu ta, hãy cứ [Gm] yêu thương hoài Mặc đời [F] ta không ai, hãy vững [Dm] tin yêu đời Dù [Bb] đời chỉ [C6] yêu gian [F] dối, dù [Bbm] đời cay [C] đắng như [F] vôi.

Video hướng dẫn