1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yêu như Thầy (Ga 15, 9-17)

Lm. Quý Báu
Nguồn: thanhcavietnam.net