1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Yêu Và Yêu

Cuộn trang

Tone gốc: F# || Capo 2 
 
(Verse 1) 
[E] Khi gặp em từ giây phút [Esus2] đầu 
[C#5] Anh đã tin mình sẽ mãi của nhau 
Dẫu [Asus2/F#] khó khăn cũng qua 
Sánh [Am6] bước trên đường xa 
[Bsus2] Sẽ càng yêu và yêu thiết [B] tha 
 
(Verse 2) 
[E] Nép vào anh, hoàng hôn nắng [Esus2] chiều 
[C#5] Anh gọi tên cảm giác đó là yêu 
Những [Asus2/F#] phút bên cạnh nhau 
Ước [Am6] muốn cho ngày sau 
[Bsus2] Sẽ được yêu và yêu rất [B] lâu 
 
(Chorus) 
Hãy nhìn vào [E] đôi mắt này, để cảm nhận [C#5] bao đắm say 
Sẽ [Asus2/F#] mãi yêu mình em, sẽ [Am6] nhớ thương từng đêm 
Cho dù sẽ [E] có đớn đau, cho dù lạc [C#5] nhau rất lâu 
Nếu [Asus2/F#] chúng ta còn yêu, sẽ [Am6] mãi luôn quay về bên [C#5] nhau 
Chẳng thể cách [F#7] xa đâu 
Nếu [Asus2] trái [Bsus2] tim kia còn rung [E] động. 
 
(Verse 3) 
[E] Yêu là khi ở xa thấy [Esus2] gần 
[C#5] Yêu dù đau vẫn cảm thấy cần hơn 
Biết [Asus2/F#] nhớ đêm từng đêm 
Biết [Am6] khóc khi buồn tênh 
[Bsus2] Yêu và yêu chỉ yêu mỗi [B] em. 
 
(Chorus) 
Hãy nhìn vào [E] đôi mắt này, để cảm nhận [C#5] bao đắm say 
Sẽ [Asus2/F#] mãi yêu mình em, sẽ [Am6] nhớ thương từng đêm 
Cho dù sẽ [E] có đớn đau, cho dù lạc [C#5] nhau rất lâu 
Nếu [Asus2/F#] chúng ta còn yêu, sẽ [Am6] mãi luôn quay về bên [C#5] nhau 
Chẳng thể cách [F#7] xa đâu 
Nếu [Asus2] trái [Bsus2] tim kia còn rung [E] động. 
 
(Bridge) 
[Asus2] Anh sẽ bước theo em đến [Bsus2] cuối đường 
[Asus2] Đón nắng sớm đêm tàn [Bsus2] bên nhau. 
 
(Chorus) 
Hãy nhìn vào [E] đôi mắt này, để cảm nhận [C#5] bao đắm say 
Sẽ [Asus2/F#] mãi yêu mình em, sẽ [Am6] nhớ thương từng đêm 
Cho dù sẽ [E] có đớn đau, cho dù lạc [C#5] nhau rất lâu 
Nếu [Asus2/F#] chúng ta còn yêu, sẽ [Am6] mãi luôn quay về bên [C#5] nhau 
Chẳng thể cách [F#7] xa đâu 
Nếu [Asus2] trái [Bsus2] tim kia còn rung [E] động.

Video hướng dẫn