1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

You can"t do that - The Beatles

				                      
#1.(Capo 2nd fret) 
 

 [G]                    [G7]   
I got something to say that might cause yo u pain, 
          [G]         [G7]  
if I catch you talk ing to that boy ag ain, 
    [C]         [C7]      [G]  
I"m gon na let you down, an d leave you f lat. 
     [D]       [D7]   [C]   [C7] [G]   [D] 
Because I told you befo re, oh, you ca n"t do tha t. 
 

  
#2. 
 

                          
Well, it"s the second time I"ve caught you talking 
    
to him. 
                   
Do I have to tell you one more time, 
          
I think it"s a sin? 
                         
I think I"ll let you down and leave you flat. 
                           
Because I"ve told you before, oh, you can"t do that. 
 

    
CHORUS: 
 

 [D]   [B7]   [Em]     [Am7]      [Bm]      [G]  
E verybod y"s gree e..en, caus e I"m the one w ho won your lo ve, 
        [B7]     [Em]      [Am7]  
But if they"d se ee...en you , talking that way, 
     [Bm]    [D]  
they"d lau gh in my f ace. 
  
#3. 
 

                         
So please listen to me, if you want to stay mine, 
                         
I can"t help my feelings, I"ll go out of my mind. 
                      
I"m gonna let you down, and leave you flat. 
                           
Because I"ve told you before, oh, you can"t do that. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập


Nguồn: hocdan.com

highlight chords
				                      
#1.(Capo 2nd fret) 
 

 [G]                    [G7]   
I got something to say that might cause yo u pain, 
          [G]         [G7]  
if I catch you talk ing to that boy ag ain, 
    [C]         [C7]      [G]  
I"m gon na let you down, an d leave you f lat. 
     [D]       [D7]   [C]   [C7] [G]   [D] 
Because I told you befo re, oh, you ca n"t do tha t. 
 

  
#2. 
 

                          
Well, it"s the second time I"ve caught you talking 
    
to him. 
                   
Do I have to tell you one more time, 
          
I think it"s a sin? 
                         
I think I"ll let you down and leave you flat. 
                           
Because I"ve told you before, oh, you can"t do that. 
 

    
CHORUS: 
 

 [D]   [B7]   [Em]     [Am7]      [Bm]      [G]  
E verybod y"s gree e..en, caus e I"m the one w ho won your lo ve, 
        [B7]     [Em]      [Am7]  
But if they"d se ee...en you , talking that way, 
     [Bm]    [D]  
they"d lau gh in my f ace. 
  
#3. 
 

                         
So please listen to me, if you want to stay mine, 
                         
I can"t help my feelings, I"ll go out of my mind. 
                      
I"m gonna let you down, and leave you flat. 
                           
Because I"ve told you before, oh, you can"t do that.