highlight chords
Verse 1
[G]T hough you've gone [Am]a way this [C]morning yo u'll be back [G]agai n tonight,
[G]Tell ing me there'll be [Am]n o next time if I [C]just don't treat [G]you right,
Chorus
[Bm7]You'l l never leave and [D7]you kn ow it's true,
[G]Cause you like me too [C]m uch and I [D]lik e you.
Verse 2
You've tried before to leave me but you never had the nerve,
To walk out and make me lonely which is all that I deserve,
Chorus
Bridge
[G]I really [Em7]d o [A7]and it 's [Bm7]nice wh en [A7]you [Em7]beli eve [A7]me i f you lea ve me,
Verse 3
I will follow you and bring you back where you belong
'Cause I couldn't really stand it I admit that I was wrong,
Chorus
Solo:
G		 G		 C			G
E|--7---6---5---3--|--7---6---5---3--|------------------|------------------|
B|-----------------|-----------------|---1---3---4---5--|------------------|
G|--7---6---5---4--|--7---6---5---4--|---2---3---4---5--|------------------|
D|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
A|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
E|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
D		 D		 D			D
E|--7---6---5---3--|--7---8---9---10-|---10--8---7---5--|------------------|
B|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
G|--7---6---5---4--|--7---9---10--11-|---11--9---7---5--|------------------|
D|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
A|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
E|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
[G]'Caus e you like me too [C]m uch and I [D]like y ou
Verse 3
Chorus
'Cause [G]you like me too [C]mu ch and I [D]like you
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

You Like Me Too Much

The Beatles
Verse 1
[G]T hough you've gone [Am]a way this [C]morning yo u'll be back [G]agai n tonight,
[G]Tell ing me there'll be [Am]n o next time if I [C]just don't treat [G]you right,
Chorus
[Bm7]You'l l never leave and [D7]you kn ow it's true,
[G]Cause you like me too [C]m uch and I [D]lik e you.
Verse 2
You've tried before to leave me but you never had the nerve,
To walk out and make me lonely which is all that I deserve,
Chorus
Bridge
[G]I really [Em7]d o [A7]and it 's [Bm7]nice wh en [A7]you [Em7]beli eve [A7]me i f you lea ve me,
Verse 3
I will follow you and bring you back where you belong
'Cause I couldn't really stand it I admit that I was wrong,
Chorus
Solo:
G		 G		 C			G
E|--7---6---5---3--|--7---6---5---3--|------------------|------------------|
B|-----------------|-----------------|---1---3---4---5--|------------------|
G|--7---6---5---4--|--7---6---5---4--|---2---3---4---5--|------------------|
D|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
A|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
E|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
D		 D		 D			D
E|--7---6---5---3--|--7---8---9---10-|---10--8---7---5--|------------------|
B|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
G|--7---6---5---4--|--7---9---10--11-|---11--9---7---5--|------------------|
D|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
A|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
E|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
[G]'Caus e you like me too [C]m uch and I [D]like y ou
Verse 3
Chorus
'Cause [G]you like me too [C]mu ch and I [D]like you

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com