highlight chords
				                [Eb] 
Intro: 
    

      [Eb]     [Ab]      [Eb]  [Bb] 
When I am do wn and, oh m y soul, so we ary-- ; 
        [Eb]         [Ab]    [Bb] 
When troubles co me and my heart burd ened be--- ; 
      [Cm]        [Ab]        [Eb] 
Then, I am s till and wait here in the silence-- , 
       [Ab]      [Bb]      [Eb] 
Until you com e and sit awh ile with me-- . 
 

       [Cm]   [Ab]      [Eb]    [Bb]
You raise me u p, so I can stand on m ountains-- ; 
       [Cm]      [Ab]      [Bb] 
You raise me u p, to walk on stormy seas-- ; 
      [Cm]    [Ab]     [Eb]     [Cm] 
I am strong , when I am on your shoulders-- ; 
       [Ab]    [Eb]    [Eb]   
You raise me u p: To more than I ca n be. 
 

                         
Instrumental : F Bb F C Dm Bb C Dm Bb F Dm Bb C F 
 

       [F]    [Bb]     [F]    [C]  
You raise me u p, so I can stand on mountain s; 
       [Dm]   [Bb]       [C]  
You raise me u p, to wa lk on stormy se as; 
      [Dm]   [Bb]     [F]    [Dm] 
I am strong , when I am on your shoulder s; 
       [Bb]    [C]      [F]  
You raise me u p: To more than I can be. 
 

       [F#]   [F#]          [C#] 
You raise me u p, so I can stand on mountain s; 
       [Ebm]   [B]      [F#] [C#] 
You raise me u p, to wa lk on stormy sea s; 
     [Ebm]   [B]     [F#]    [Ebm] 
I am stron g, when I am on you r shoulder s; 
       [B]     [C#]    [B]   [F#] 
You raise me u p: To more than I ca n be-- . 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

You Raise Me Up - Westlife

				                [Eb] 
Intro: 
    

      [Eb]     [Ab]      [Eb]  [Bb] 
When I am do wn and, oh m y soul, so we ary-- ; 
        [Eb]         [Ab]    [Bb] 
When troubles co me and my heart burd ened be--- ; 
      [Cm]        [Ab]        [Eb] 
Then, I am s till and wait here in the silence-- , 
       [Ab]      [Bb]      [Eb] 
Until you com e and sit awh ile with me-- . 
 

       [Cm]   [Ab]      [Eb]    [Bb]
You raise me u p, so I can stand on m ountains-- ; 
       [Cm]      [Ab]      [Bb] 
You raise me u p, to walk on stormy seas-- ; 
      [Cm]    [Ab]     [Eb]     [Cm] 
I am strong , when I am on your shoulders-- ; 
       [Ab]    [Eb]    [Eb]   
You raise me u p: To more than I ca n be. 
 

                         
Instrumental : F Bb F C Dm Bb C Dm Bb F Dm Bb C F 
 

       [F]    [Bb]     [F]    [C]  
You raise me u p, so I can stand on mountain s; 
       [Dm]   [Bb]       [C]  
You raise me u p, to wa lk on stormy se as; 
      [Dm]   [Bb]     [F]    [Dm] 
I am strong , when I am on your shoulder s; 
       [Bb]    [C]      [F]  
You raise me u p: To more than I can be. 
 

       [F#]   [F#]          [C#] 
You raise me u p, so I can stand on mountain s; 
       [Ebm]   [B]      [F#] [C#] 
You raise me u p, to wa lk on stormy sea s; 
     [Ebm]   [B]     [F#]    [Ebm] 
I am stron g, when I am on you r shoulder s; 
       [B]     [C#]    [B]   [F#] 
You raise me u p: To more than I ca n be-- . 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com