highlight chords
				                                    
INTRO: (Capo 2nd fret for original. Key of E.) 
 

       [D]    [Bm]   
You"re gonna l ose that girl. 
        [Em]     [A]   
You"re gonna lo- o-ose that g irl... 
 

  
#1. 
 

 [D]             [F#m]  
I f you don"t take her out to night, 
       [Em]     [A]  
she"s gonna c hange her mi nd. 
 [D]          [F#m]    
An d I will take her ou t tonight, 
       [Em]    [A]  
And I will tr eat her ki nd. 
 

    [D]        [Bm]  
You"re g onna lose that g irl. 
        [Em]      [Am]   
You"re gonna lo -o-ose that g irl... 
 

  
#2. 
 

 [D]               [F#m]   
I f you don"t treat her right, my friend, 
     [Em]      [A]  
you"re go nna find her g one. 
 [D]            [F#m]     
A nd I will treat her right , and then, 
        [Em]   [A]  
you"ll be the l onely on e. 
 

     [D]     [Bm]   
You"re gon na lose tha t girl. 
        [Em]      [A]  
You"re gonna lo -o-ose that gi rl. 
 [A]    [Em]   [C]   
Yo u"re gon na lo-o- o-se.. 
 

    
CHORUS: 
 

 [F]              [Bb]      [F]     
I" ll make a point of takin" he r away from y ou. Yeah. 
 [F]         [Bb]         [E]  
T he way you treat he r, what else can I do? 
 

      [D]      [Bm]     
You"re gonna lose that g irl. 
     [Em]        [A]  
You"re gon na lo-o-ose that g irl. 
 [A]    [Em]   [C]    
Y ou"re gon na lo-o- o-se... 
 

    
CHORUS: 
 

 [F]             [Bb]      [F]     
I" ll make a point of takin" h er away from y ou. Yeah. 
.]ThF      [Bb]        [Eb]  
e way you treat h er, what else can I do? 
 

  
#3. 
 

                  
If you don"t take her out tonight, 
               
she"s gonna change her mind. 
                 
And I will take her out tonight, 
              
And I will treat her kind. 
 

                  
You"re gonna lose that girl. 
                 
You"re gonna lo-o-ose that girl. 
                 
You"re gonna lo-o-o-se that girl 
 

                
A sixties smash from Kraziekhat. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

You "re going to lose that girl - The Beatles

				                                    
INTRO: (Capo 2nd fret for original. Key of E.) 
 

       [D]    [Bm]   
You"re gonna l ose that girl. 
        [Em]     [A]   
You"re gonna lo- o-ose that g irl... 
 

  
#1. 
 

 [D]             [F#m]  
I f you don"t take her out to night, 
       [Em]     [A]  
she"s gonna c hange her mi nd. 
 [D]          [F#m]    
An d I will take her ou t tonight, 
       [Em]    [A]  
And I will tr eat her ki nd. 
 

    [D]        [Bm]  
You"re g onna lose that g irl. 
        [Em]      [Am]   
You"re gonna lo -o-ose that g irl... 
 

  
#2. 
 

 [D]               [F#m]   
I f you don"t treat her right, my friend, 
     [Em]      [A]  
you"re go nna find her g one. 
 [D]            [F#m]     
A nd I will treat her right , and then, 
        [Em]   [A]  
you"ll be the l onely on e. 
 

     [D]     [Bm]   
You"re gon na lose tha t girl. 
        [Em]      [A]  
You"re gonna lo -o-ose that gi rl. 
 [A]    [Em]   [C]   
Yo u"re gon na lo-o- o-se.. 
 

    
CHORUS: 
 

 [F]              [Bb]      [F]     
I" ll make a point of takin" he r away from y ou. Yeah. 
 [F]         [Bb]         [E]  
T he way you treat he r, what else can I do? 
 

      [D]      [Bm]     
You"re gonna lose that g irl. 
     [Em]        [A]  
You"re gon na lo-o-ose that g irl. 
 [A]    [Em]   [C]    
Y ou"re gon na lo-o- o-se... 
 

    
CHORUS: 
 

 [F]             [Bb]      [F]     
I" ll make a point of takin" h er away from y ou. Yeah. 
.]ThF      [Bb]        [Eb]  
e way you treat h er, what else can I do? 
 

  
#3. 
 

                  
If you don"t take her out tonight, 
               
she"s gonna change her mind. 
                 
And I will take her out tonight, 
              
And I will treat her kind. 
 

                  
You"re gonna lose that girl. 
                 
You"re gonna lo-o-ose that girl. 
                 
You"re gonna lo-o-o-se that girl 
 

                
A sixties smash from Kraziekhat. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com