highlight chords
1. I should have [G] known from how I felt
when [C] we were to-[D] gether
And [G] even more when we were [C] apart! [D] ah

You [Em] tiptoed [Am] in 
and you got [D] under my [Em] skin!
You [C] snuck your way right [D] into my [G] heart!

2. I [G] put up barriers
To [C] shield my e-[D] motions
A wall [G] that you could never break [C] apart! [D] ah

Like a [Em] ninja of [Am] love
Repelling [D] down from a-[Em] bove!
You [C] snuck your way right [D] into my [G] heart
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

You snuck your way right into my heart

Nhạc Ngoại
1. I should have [G] known from how I felt
when [C] we were to-[D] gether
And [G] even more when we were [C] apart! [D] ah

You [Em] tiptoed [Am] in 
and you got [D] under my [Em] skin!
You [C] snuck your way right [D] into my [G] heart!

2. I [G] put up barriers
To [C] shield my e-[D] motions
A wall [G] that you could never break [C] apart! [D] ah

Like a [Em] ninja of [Am] love
Repelling [D] down from a-[Em] bove!
You [C] snuck your way right [D] into my [G] heart

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn