highlight chords
				             

 [D]     [Em]      [G]     [D] 
1. when i cal l you up your lines engag ed 
 [D]      [Em]    [G]    [D] 
i have had eno ugh so act your ag e 
 [D]       [Em]      [G]       [D]  
w e have lost th e time that wa s so hard to f ind 
 [D]       [Em]     [G]      [D] 
an d i will lose m y mind if y ou wont see me 
 [G]     [D]  
y ou wont see me 
                    
i dont know why you should want to hide 
                    
but i cant get through my hands are tied 
                      
i wont want to stay i dont have much to say 
                    
but i can turn away if you wont see me 
        
you wont see me 
 

    
chorus 
 

  [Em]             [D]     
tim e after time you refuse to e ven listen 
 [Em]              [A]      
i wouldn"t mind if i knew what i was missing 
     [D]      [Em]      [G]     [D]   
though th e days are f ew theyre fil led with t ears 
        [Em]    [G]      [D]  
and since i los t you it f eels like yea rs 
        [Em]       [G]       [D]       
yes it seems so long girl sinc e youve been g one 
       [Em]     [G]    [D] 
and i cant go on if you w ont see m e 
 [G]     [D]  
yo u wont see me 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

You won"t see me - The Beatles

				             

 [D]     [Em]      [G]     [D] 
1. when i cal l you up your lines engag ed 
 [D]      [Em]    [G]    [D] 
i have had eno ugh so act your ag e 
 [D]       [Em]      [G]       [D]  
w e have lost th e time that wa s so hard to f ind 
 [D]       [Em]     [G]      [D] 
an d i will lose m y mind if y ou wont see me 
 [G]     [D]  
y ou wont see me 
                    
i dont know why you should want to hide 
                    
but i cant get through my hands are tied 
                      
i wont want to stay i dont have much to say 
                    
but i can turn away if you wont see me 
        
you wont see me 
 

    
chorus 
 

  [Em]             [D]     
tim e after time you refuse to e ven listen 
 [Em]              [A]      
i wouldn"t mind if i knew what i was missing 
     [D]      [Em]      [G]     [D]   
though th e days are f ew theyre fil led with t ears 
        [Em]    [G]      [D]  
and since i los t you it f eels like yea rs 
        [Em]       [G]       [D]       
yes it seems so long girl sinc e youve been g one 
       [Em]     [G]    [D] 
and i cant go on if you w ont see m e 
 [G]     [D]  
yo u wont see me 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com