Ca sĩ Bức Tường

Rung chuông vàng

G D Tôi vẫn luôn hát những khúc ca bỏng cháy G D Hòa dòng người từng ngày không lẫn mình với ai Em C Tôi không quen cho mình nhiều đắn đo khi đứng trước nhiều lối rẽ A# D Bình t...