Ca sĩ N/A

Sứ Mạng

Đường nhân gian[F] Chúa đi[G] một mình[C] chông gai! Hãy để con[F] đi[G] cùng Ngài[C] Dẫu máu rơi[F] hay[G] khi lệ tràn[C] trên mi Thì con xin[F] bước theo[Em] một mình Cha[Am] ...

Thu Cuối.

Từng cơn [G]gió cuối thu cuốn theo [Em]đám lá vàng [C]Lá về đâu trong [D]chiều nay Và an [G]h đã xa tôi như [Em]cơn gió ban chiều [C]Đi xa mãi mãi t [D]heo lá vàng [C]Thu về đâu...

Nhỏ Ơi Chế

Lần [Am] đầu ta gặp nhỏ[G] Trên[Em] phố Trần Duy Hưng[Am] Ngập [F]ngừng ta hỏi nhỏ[G] Nhỏ[Bm] bảo: “Nhỏ sinh viên”[E] Uh[A7] thì còn 5 trăm[Dm] Bây [G]giờ đi nhé nhỏ?[E7]… Nhỏ đ...