Ca sĩ Siu Black

Em hát thương ai

C G Em hát thương ai thành cơn mưa núi Em hát thương ai tạnh cơn mưa rừng Xao xuyến trong tôi lời con sông vang Câu hát xa đưa rừng thu mơ màng G Lều lêu lêu lếu....hế... C Em h...