Ca sĩ Westlife

Obvious

Chúng ta bắt đầu là bạn Nhưng bây giờ, 1 cái gì đó đã xảy ra trong tôi Giờ đây, tôi như đọc - biết được mọi thứ Nhưng kô có dấu hiểu nào cho rằng em đã thấy ánh sáng... Em còn k...
Tắt QC