highlight chords
Intro
[C] [G/B] [Am] [G] [F] [G#] [C]
[C] [G/B] [Am] [G] [F] [G#] [C]
Verse
[C]Gimme more loving than I've [G/B]ever had
[Am]make it all better when I'm [G]feeling sad
[F]tell me that I'm special even when I know I'm [G]not
[C]Make it feel good when I [G/B]hurt so bad
[Am]Barely getting mad, [G]I'm so glad I [F]found you
I love being [G]around you
[F]You make it easy, as easy as [G]1,2, 1,2,3,4
Chorus
There's only [C]1 thing [G/B]to do, [Am]3 words [G]for [F]you, [G#]i [C]love you
there's only [C]1 way [G/B]to say, those [Am]3 words, and [G]thats what I'll [F][G#]do, i [C]love you
Verse 2 (Same chord progression as Verse 1)
Give me more loving from the very start,
Piece me back together when I fall apart
Tell me things you never even tell your closest friends
Make it feel good when I hurt so bad
Best that i've had, i'm so glad i found you
I love being around you
You make it easy, as easy as 1,2, 1,2,3,4
Chorus
There's only [C]1 thing [G/B]to do, [Am]3 words [G]for [F]you, [G#]i [C]love you
there's only [C]1 way [G/B]to say, those [Am]3 words, and [G]thats what I'll [F][G#]do, i [C]love you
[F] [G#] C
I love you
Solo
There's only [C]1 thing [G/B]to do, [Am]3 words [G]for [F]you, [G#]i [C]love you
there's only [C]1 way [G/B]to say, those [Am]3 words, and [G]thats what I'll [F][G#]do, i [C]love you
Outro
[C](lots [G/B]of I [Am]love [G][F][G#][C]you's)
[F]I [G#]love [C]you
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

1 2 3 4

Plain White T's
Intro
[C] [G/B] [Am] [G] [F] [G#] [C]
[C] [G/B] [Am] [G] [F] [G#] [C]
Verse
[C]Gimme more loving than I've [G/B]ever had
[Am]make it all better when I'm [G]feeling sad
[F]tell me that I'm special even when I know I'm [G]not
[C]Make it feel good when I [G/B]hurt so bad
[Am]Barely getting mad, [G]I'm so glad I [F]found you
I love being [G]around you
[F]You make it easy, as easy as [G]1,2, 1,2,3,4
Chorus
There's only [C]1 thing [G/B]to do, [Am]3 words [G]for [F]you, [G#]i [C]love you
there's only [C]1 way [G/B]to say, those [Am]3 words, and [G]thats what I'll [F][G#]do, i [C]love you
Verse 2 (Same chord progression as Verse 1)
Give me more loving from the very start,
Piece me back together when I fall apart
Tell me things you never even tell your closest friends
Make it feel good when I hurt so bad
Best that i've had, i'm so glad i found you
I love being around you
You make it easy, as easy as 1,2, 1,2,3,4
Chorus
There's only [C]1 thing [G/B]to do, [Am]3 words [G]for [F]you, [G#]i [C]love you
there's only [C]1 way [G/B]to say, those [Am]3 words, and [G]thats what I'll [F][G#]do, i [C]love you
[F] [G#] C
I love you
Solo
There's only [C]1 thing [G/B]to do, [Am]3 words [G]for [F]you, [G#]i [C]love you
there's only [C]1 way [G/B]to say, those [Am]3 words, and [G]thats what I'll [F][G#]do, i [C]love you
Outro
[C](lots [G/B]of I [Am]love [G][F][G#][C]you's)
[F]I [G#]love [C]you

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com