Realtime Người khác đang xem

Cát bụi (Rê thứ)

Dm Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Gm Dm Để một mai vươn hình hài lớn dậy A7 Gm Ôi cát bụi tuyệt vời A7 A7 Mặt trời soi một kiếp rong chơi Dm Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi Gm Dm ...