Realtime Người khác đang xem

Ngậm ngùi-Phạm Duy

C Nắng chia nữa bãi chiều rồi G7 C Vườn hoang trinh nữ xép đôi lá rầu F Sợi buồn con nhện giăng mau Fm C Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây F Lòng anh mơ với quạt này, Dm Trăm con c...

Con của ba

G Niềm vui đến ấm áp gia đình, D Bm hạnh phúc em cho anh tuyệt vời, C Am D một em bé nhìn thật là dễ thương. G D Bm Và chúa đến ban phước an lànhngàn sắc hương hoa đang khoe màu...