1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

12 giờ (Fm)

Cuộn trang

 

[Fm] [C7] Mười hai g iờ rung hồi chuôn g vang réo rắt [Fm] [C7] Mười hai g iờ em hẹn tôi m ong mãi tới. [Fm] [C7] [Fm] Mười hai g iờ trưa mừng ta n ca nhớ nhớ 1 ngư ời thương (tương tự) Mười hai giờ xe đạp loanh quanh xuống phố. Mười hai giờ xem kìa tôi hay nhớ nữa
Mười hai giờ tâm hồn tôi mơ đã ngỡ 1 tình yêu. [Bbm] [D#] [Cm] [F7] Là gi ờ thấy em mùa x uân thắm trên làn môi sắc hồng [Bbm] [D#] [Fm] Là tì m thấy tôi tình e m hát xoay đườn g kim giờ. [Bbm] [D#] [Cm] [F7] Là ngồi sáng đêm kề vai nhé em nụ hôn đắm say [Bbm] [D#] [Fm] Là mì nh có đôi dìu n hau bước vui ngày rực rỡ.

Video hướng dẫn