1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

12 giờ

Cuộn trang

Mười hai [Em] giờ rung hồi chuông [A] vang réo rắt Mười hai [Em] giờ em hẹn tôi [A] mong mãi tới Mười hai [Em] giờ trưa mừng tan [B] ca nhớ nhớ một người [Em] thương. Mười hai [Em] giờ xe đạp loanh [A] quanh xuống phố Mười hai [Em] giờ sẽ kịp [A] thôi hay nhỡ nữa Mười hai [Em] giờ tâm hồn tôi [B] như đã ngỡ một tình [Em] yêu. Là [Am] giờ có em mùa [D] xuân thắm trên làn [G] môi sắc hồng [E7][Am] tìm thấy tôi tình [Bm] em hát xoay đường [Em] kim giờ. [E7][Am] ngồi sát thêm kề [D] vai nhé em nụ [G] hôn đắm say [E7][Am] mình có đôi dìu [Bm] nhau bước vui ngày rực [Em] rỡ.

Video hướng dẫn