1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

40 năm Hồng Ân Linh Mục

Sr. Chu Linh , OP
Nguồn: thanhcavietnam.net