60 năm cuộc đời (G)

≣≣

 

[G]
Em ơi có bao nhiêu?
[D]
60 năm cuộc đời
[C] [G]
20 năm đầu, sung sướng không bao lâu
[D] [C]
20 năm sau , sầu vương cao vời vợi
[G]
20 năm cuối là bao
[G] [Em] [D] [G]
Ơ là thế. đ ời sốn g không được bao
[G] [D] [C] [G]
Ơ là bao . đời không lâu là thế
[G] [D] [C] [G]
Ơ được bao năm sống mà yêu nhau
[G] [D]
Em ơi có bao nh iêu 60 năm cuộc đời
[C] [G]
Khi xa em rồi anh biết yêu thương ai
[D] [C]
Nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời
[G]
Em ơi ta sống được bao.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)