Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

60 năm cuộc đời (G)

Cuộn trang

 

[G] Em ơi có bao nhiêu? [D] 60 năm cuộc đời [C] [G] 20 năm đầu, sung sướng không bao lâu [D] [C] 20 năm sau , sầu vương cao vời vợi [G] 20 năm cuối là bao [G] [Em] [D] [G] Ơ là thế. đ ời sốn g không được bao [G] [D] [C] [G]
Ơ là bao . đời không lâu là thế [G] [D] [C] [G] Ơ được bao năm sống mà yêu nhau [G] [D] Em ơi có bao nh iêu 60 năm cuộc đời [C] [G] Khi xa em rồi anh biết yêu thương ai [D] [C] Nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời [G] Em ơi ta sống được bao.