Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

60 năm cuộc đời

Cuộn trang

1. Em ơi có bao [G] nhiêu? Sáu mươi năm cuộc [D] đời Hai mươi năm [C] đầu, sung sướng không bao [G] lâu Hai mươi năm [D] sau, sầu vương cao vời [C] vợi Hai mươi năm cuối là [G] bao ĐK: [G] Ơ là [Em] thế. đời [D] sống không được [G] bao [G] Ơ là [D] bao. đời [C] không lâu là [G] thế [G] Ơ được [D] bao năm hãy [C] sống mà yêu [G] nhau 2. Em ơi có bao [G] nhiêu Sáu mươi năm cuộc [D] đời Khi xa em [C] rồi anh biết yêu thương [G] ai Nên khi yêu [D] nhau thì yêu cho trọn [C] đời Em ơi ta sống được [G] bao.