8 vạn 6 ngàn 400 lần nhớ em

≣≣

 

[Em] [C] [D] [Em]
Ngày tháng trôi qua, anh phải sống 1 mình anh.
[Em] [C] [D] [G]
Ngày tháng trôi qua,anh phải sống không có em
[Am] [D] [Bm] [Em]
Người có biết anh nhớ em nhiều nhiều lắm em biết không
[C] [D] [Em]
Người ơi em ở đâu trả lời anh
[Em] [C] [D] [Em]
Ngày tháng trôi qua, anh phải sống trong buồn đau.
[Em] [C] [D] [G]
Ngày tháng trôi qua,an h phải sống trong nhớ thương,
[Am] [D] [Bm] [Em]
Cần nghe thấy em nói cười,cần nghe thấy em vui đùa
[C] [D] [Em]
Cần em như lúc xưa ta cần nhau.
[C] [D] [G] [Em]
Làm sao để cố q uên em, quên ngày tháng quá êm đềm
[C] [D] [G]
Làm sao để cố quên em, q uên tình em
[C] [D] [Bm] [Em]
Làm sao để cố quên em, quên 1 phút giây nữa thôi.
[Am] [D] [B]
Làm sao anh quên được em, em nói đi...
[Em] [C] [D] [Em]
Ngày tháng sau này anh phải cố quên được em.
[Em] [C] [D] [G]
Ngày tháng sau này, anh phải cố không nhớ em
[Am] [D] [Bm] [Em]
Anh không biết anh sẽ làm được điều đó đến bao giờ
[C] [D] [Em]
Thật ra anh sẽ không quên được em...
Danh sách hợp âm (Click để tắt)